Mahjong

Mahjong är ett kinesiskt sällskapsspel där man vanligtvis spelar fyra deltagare. Det är ett spännande spel som innehåller både skicklighet och planering men också en rejäl portion tur. I ett riktigt mahjongparti så spelar man 4 ronder för varje vind. Eftersom det finnas fyra vindar (nord, syd, östan och västan) så blir det alltså totalt 16 ronder. En rond avslutas efter att en spelare som inte sitter som östanvind får mahjong. Om ingen spelar erhåller mahjong så delar man heller inte ut några poäng och ronden spelas om.

Spela gratis Mahjong

Kolla in Mahjong på Facebook om du vill spela gratis. Det är en ganska schysst applikation som du alltså kopplar till ditt personliga Facebook-konto. Det finns många fler alternativ om du vill hitta Mahjong online även om du inte har ett Facebook-konto. Gör en enkel google-sökning så kommer du säkert hitta rätt.

Generella regler

När man spelar mahjong så använder man sig av 136 eller 144 spelbrickor eller stenar som de också kallas. Traditionellt sett så var dessa stenar gjorda av bambu eller ben. Nuförtiden är de dock oftast gjorda av plast. Stenarna är indelade i sju kategorier eller serier. Dessa är drakar, vindar, cirklar, bambu, tecken, årstider och blommor. Varje serie består av ett antal olika symboler och det finns fyra stenar av varje symbol. Undantaget här är blommor och årstider där det bara finns en av varje symbol. Cirklarna, bambu och tecken har alla 9 olika valörer från 1 till 9. Vinden har fyra valörer, ett för varje väderstreck. Även blommorna har fyra valörer. Drakar har tre valörer, röd, grön och vit. Om man spelar med 136 stenar så har man tagit bort blommorna och årstiderna.

En spelomgång inleds med att alla stenar läggs med valörsidan ned mot bordet. Därefter bygger man en mur som består av 36 stenar fördelat på två våningar. Muren har fyra sidor som dessa stenar är fördelade på. Den spelare vars vind är vinden som ronden spelas för slår med två tärningar för att bestämma från vilken del av muren som stenarna ska börja delas ut från. Den spelaren vars mur ska brytas slår sedan tärningarna för att bestämma från vilken av stenarna som muren ska brytas. Dessa två stenar plockas ur muren och läggs uppe på den. Den ena stenen mellan första och andra, respektive femte och sjätte stenen från brottet. Dessa stenar bildar ruinen. Sedan delar spelaren som har rondens vind ut 13 stenar till varje spelare och tar en ytterligare sten själv.

För att få mahjong behöver man fyra kombinationer och ett par. En kombination kan bestå av antingen tre stenar ur samma serie och med samma valör (pong), fyra stenar ur samma serie med samma valör (kong) eller tre stenar ur samma serie med i nummerföljd (chow). Ett par är två stenar ur samma serie med samma valör. Låter det här komplicerat? För att göra det enklare kan vi dra en referens till poker där det då skulle motsvara en triss, ett fyrtal och en stege. Det krävs minst 14 stenar för att få mahjong och således är det endast rondens vind som kan få mahjong direkt på given. Det är däremot varken speciellt vanligt eller troligt och man belönas därför oftast med maxpoäng om man får mahjong på given.

Spelaren som har rondens vind kan göra sig av med den sten som denne anser sig ha minst nytta av genom att säga vilken serie och valör stenen har och sedan lägga den mitt i området innanför muren. Om en spelare kan skapa en kombination av den stenen tillsammans med de stenar den spelaren har på handen så kan denne spelare ropa in stenen genom att berätta vilken kombination som spelaren vill använda stenen för att skapa. Om ingen spelare ropar in stenen så går turen vidare till nästa spelare. Nästa spelare plockar en sten från muren och lägger sedan den minst användbara stenen innanför muren. Spelet fortsätter på samma vis tills någon spelare har mahjong eller endast ruinen av muren återstår. När det endast är en sten som fattas för att få mahjong måste man meddela det till sina motspelare genom att säga att man bara sitter på en sten. Om man missar att göra det blir mahjongen ogiltig.

Andra varianter

Det finns också en annan typ av mahjong som fungerar mer som en typ av patiens. Då lägger man ut alla brickor och ska sedan plocka bort dessa parvis. Det här är inte alltid helt lätt men det är ett ganska roligt tidsfördriv. Har man några minuter över vid datorn så kan jag starkt rekommendera att köra en omgång Mahjong. Det finns många siter som erbjuder mahjongspel. Onlinespel.nu är bara en av dessa.